Overslaan naar hoofdinhoud

In week 30 van je zwangerschap ligt ongeveer 25 procent van de baby’s nog in stuitligging. Niet ideaal voor de bevalling, maar meestal draait de kleine zich vanzelf in de komende weken naar de meest ideale ligging. Rond de 36 weken liggen de meeste baby’s – namelijk 95 procent – in de meest ideale bevalhouding: de achterhoofdsligging (De Verloskundige). De overige 5 procent ligt omgekeerd, dwars of in stuit. Dat kan met verschillende factoren te maken hebben, zoals een afwijkende baarmoeder of teveel of juist te weinig vruchtwater. Een andere houding maakt de kans op complicaties groter, maar als dat het geval is, word je uiteraard extra goed in de gaten gehouden. No worries, mama!

We hebben de verschillende houdingen – en het zijn er nogal wat – voor je op een rijtje gezet:

Achterhoofdsligging

We zeiden het al, dit is de meest ideale houding. Je kleine ligt met zijn hoofdje naar beneden, met zijn achterhoofd richting de buik van mama. Het hoofdje kan zich op die manier het beste aanpassen aan het geboortekanaal wanneer je baby wordt geboren (Zwangeren Portaal). 

Stuitligging

Je baby ligt in plaats van met zijn hoofdje, met zijn beentjes naar beneden. Aan het einde van de zwangerschap ligt zo’n 3 tot 4 procent van de baby’s nog in stuit. We maken onderscheid tussen een volkomen (de baby zit in een soort kleermakerszit) en onvolkomen stuitligging (de beentjes liggen langs zijn lichaam omhoog) (De Verloskundige). 

Dwarsligging

De dwarsligging komt zeer weinig voor, zo niet het minst. Minder dan een half procent van de baby’s ligt aan het einde van de zwangerschap in dwarsligging. Hij ligt dan – en de naam zegt het al – dwars in je buik. Dat kan komen door een te nauw bekken of een voorliggende placenta (Medicinfo). Meestal komt het voor bij vrouwen die al meerdere kinderen hebben gekregen en over het algemeen geldt: hoe jonger de mama, hoe minder kans op een dwarsligging. Dat geldt overigens ook voor de kans op een stuitligging (Jacquemyn, Martens, Jacquemyn, Martens, 2015). 

Sterrenkijker

Je baby ligt met zijn hoofdje naar beneden, maar kijkt naar voren in plaats van naar achteren. De bevalling duurt vaak langer en is meestal pijnlijker omdat het hoofdje zich op deze manier minder goed kan aanpassen aan het geboortekanaal. Een keizersnede is dan misschien de beste oplossing (Zwangeren Portaal). 

Voorhoofdsligging

Je baby ligt met zijn hoofdje naar beneden, maar heeft deze zo gebogen dat hij met zijn voorhoofd tegen de baarmoedermond ligt. Een natuurlijke bevalling is mogelijk, maar deze kan langer duren en de kans op een vacuüm- of tangverlossing is groter. 

Kruinligging

Hij ligt ongeveer hetzelfde als bij de voorhoofdsligging, maar in plaats van met zijn gezicht, ligt hij met zijn kruin tegen de baarmoedermond. Ook hierbij is een natuurlijke bevalling mogelijk, maar deze kan langer duren en de kans op een vacuüm- of tangverlossing is groter.

Aangezichtsligging

Ook hierbij ligt je baby met zijn hoofdje naar beneden, maar heeft deze zo ver gebogen dat hij met zijn gezicht tegen de baarmoedermond ligt. Bij deze ligging geldt weer hetzelfde als de twee bovenstaande liggingen (Medicinfo).  

Ligt hij nog niet goed? Geef hem nog even…

Mocht je baby in week 30 nog niet goed liggen, maak je dan niet te druk. Grote kans dat hij in de komende weken goed gaat liggen. En doet hij dat niet uit zichzelf, dan is er nog 50 tot 70 procent kans dat de verloskundige of gynaecoloog je baby kan draaien. 

Als je kleine na 36 nog steeds niet in achterhoofdsligging ligt, zal de verloskundige hem proberen te draaien door middel van een zogenaamde uitwendige versie of je kan moxatherapie proberen. Daarover lees je meer in deze blog. 

Grote kans dat je baby over een paar weken net als jij helemaal klaar voor de start is!

Bronnen:

Jacquemyn, Y., Jacquemyn, N., Martens, E., & Martens, G. (2015). Tienerzwangerschappen in Vlaanderen in 2010–2012: evolutie sinds het einde van het vorige millennium. Geraadpleegd van https://www.researchgate.net/profile/Yves-Jacquemyn/publication/281751720_Teenage_deliveries_in_flanders_in_2010-2012_Evolution_since_the_end_of_the_preceding_millennium/links/570bb43908aee06603519cc0/Teenage-deliveries-in-flanders-in-2010-2012-Evolution-since-the-end-of-the-preceding-millennium.pdf

KNOV. (z.d.). Stuitligging. Geraadpleegd van https://deverloskundige.nl/zwangerschap/subtekstpagina/173/stuitligging/#:%7E:text=Babys%20bewegen%20regelmatig%20in%20het,van%20de%20kinderen%20in%20stuitligging

Medicinfo. (z.d.-a). Dwarsligging. Geraadpleegd van https://encyclopedie.medicinfo.nl/dwarsligging

Medicinfo. (z.d.-b). Liggingsafwijkingen van de baby. Geraadpleegd van https://encyclopedie.medicinfo.nl/liggingsafwijkingen-baby/b0b1b23181af490fa9d7890a7be612d2

Zwangeren Portaal. (2016, 4 augustus). Ligging van je baby. Geraadpleegd van https://www.zwangerenportaal.nl/bevalling/complicaties-tijdens-de-bevalling/ligging-van-je-baby

Zwangeren Portaal. (2020, 26 mei). Achterhoofdsligging: de ideale ligging voor de bevalling. Geraadpleegd van https://www.zwangerenportaal.nl/bevalling/achterhoofdsligging-de-ideale-ligging-voor-de-bevalling