Overslaan naar hoofdinhoud

Steeds vaker krijgen wij de vraag wat nu eigenlijk de grootste verschillen zijn tussen de NurtureGoods Smart 1.0, 2.0, en 3.0 met betrekking tot de zuigkracht en frequentie van het pompen. Wij hebben speciaal voor iedereen die dit verschil duidelijker wilt weten het overzichtelijk verwerkt in één artikel.

Let op! Het is belangrijk dat iedere moeder de voor haar meest comfortabele zuigkracht vindt voor het beste resultaat tijdens het kolven.

Wat houdt de zuigkracht en frequentie in bij een borstkolf?

Om belangrijke zaken zoals de zuigkracht van de borstkolven uit te leggen nemen we je eerst kort mee in een paar termen als mmhg en CPM (Cycli per minute). Wanneer je een borstkolf koopt zie je mogelijk mmhg op de verpakking of product listing staan. De kracht van de zuigkracht van borstkolven wordt gemeten als mmhg. Dit staat voor de Engels term “millimeters of mercury” en is de standaard eenheid van vacuüm druk. Borstkolven worden gemeten met negatieve mmhg (druk) en valt gemiddeld genomen in een bereik van 200 tot 350 mmhg, wat dan de maximale zuigkracht is van de borstkolf. CPM oftwel Cycli per minute is een maatstaf die meet hoe vaak de borstkolf pomp zuigt in een gegeven tijd (1 minuut). Het cycli bereik van de meest bekende modellen op de markt verschilt in bereik van wel 20 tot 80 cycli per minuut en is onder andere vaak afhankelijk van de zuigkracht waarmee de kolf moedermelk pompt.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan over de zuigkracht en frequentie van baby’s. Het ene onderzoek geeft aan dat de gemiddelde zuigkracht van een zuigeling tussen de 45 en 55 cyclussen per minuut liggen. En dat goede borstpompen hieraan dienen te voldoen. De Zweedse Engineer Einar Egnell, uitvinder van de industrie standaarden voor mmhg en CPM, claimt hierbij juist dat een gezonde natuurlijke cyclus per minuut ligt tussen de 30-60 cpm en dat dit voor de zuigkracht geldt tussen de 220 en 230 mmhg. Dit is ook één van de redenen waarom alle NurtureGoods borstkolven in staat zijn om minimaal 250 mmhg te behalen om te kunnen voldoen aan de unieke behoeftes van moeders en hun kinderen. (Egnell E. et al, in a 1956 study)

Hoe hard moet een borstkolf kunnen zuigen en met welke frequentie?
Egnell heeft vastgesteld dat 220 mmhg de meest veilige maximum is voor automatische borstkolven. Echter, er zijn andere onderzoeken die laten zien dat er moeders zijn die bij lagere zuigingkrachten last krijgen van gevoelige borsten en tepels bij een veel lagere mmhg zuigkracht. Het is daarom belangrijk dat iedere moeder de voor haar meest comfortabele zuigkracht vindt. Door het onderzoek van Hartman in 2008 is namelijk aangetoond dat dit zorgt voor een hogere melkopbrengst. De volgende afbeelding laat de benodigde kracht per moeder (Hartman et al., in a 2008 study)

Deze afbeelding is gerelateerd aan het onderzoek van Hartman The Importance of Vacuum for Milk Expression Breastfeeding Med 3(1) (2008) en gepresenteerd op de Amarillo conferentie in 2009.

Waarop moet je letten bij een borstkolf?
Vacuum, cycli per minuut en zuigkracht spelen een centrale rol bij efficiënt kolven. Het zijn de drie kritische technische succesfactoren die ervoor zorgen dat jij goed kan pompen. Professionele medische pompen zijn gebonden aan certificering DIN EN ISO 10079 en mogen niet meer dan 248 mmhg overschrijden. Dit houdt in dat de vacuüm zuigkracht in expressie modus tussen de 23 en 248 mmhg dient te liggen. Voor de stimulatie modus dient dit tussen de 38 en 195 mmhg te liggen. Ter vergelijking de meeste baby’s zuigen gemiddeld met een kracht van 150 tot 220 mmhg. Een goede borstkolf moet dus in staat zijn om dit te bereiken. (Lawrence & Lawrence, 1999).

Lawrence’s onderzoek rapporteerde ook dat het zuigritme van een baby in de stimulatie fase van het borstkolven ligt tussen de 70-120 cycli per minuut. Wanneer de melk eenmaal begint te vloeien verandert het ritme naar 30-60 cycli per minuut, wat het oorspronkelijke onderzoek van Einar Egnell in 1956 reeds heeft bevestigd. Slechts 3 tot 5% van de totale melkproductie wordt verwijderd bij het kolven vóór de eerste toeschietreflex in de stimulatiemodus. Toeschietreflexen zorgen ervoor dat de resterende 95 tot 97% moedermelk afgekolfd worden in de expressie modus. (Kent JC et al. Breastfeed Med., 2008)

Wat is de zuigkracht en frequentie van de NurtureGoods Smart 1.0, Smart 2.0, en Smart 3.0?
De NurtureGoods borstkolven hebben voor zowel de Smart 1.0, Smart 2.0 en de Smart 3.0 meerdere zuigingsstanden en modussen. Deze is vastgesteld op 9 standen, waarbij stand 6 gezien wordt als meest ideaal voor de grootste groep moeders. Wat daadwerkelijk het meest ideaal voor jou is hangt af tot welke stand je nog comfortabel kunt kolven. Hiermee dien je zelf te experimenteren. (Weet dat harder kolven niet tot meer melkafgifte leidt, maar eerder tot zere tepels. Kolven mag geen pijn doen!) De Smart 1.0 heeft 2 modussen (Stimulatie en Expressie) en de Smart 2.0 heeft 3 modussen (Stimulatie, Expressie, Bionisch). De Smart 3.0 heeft hierbij eveneens dezelfde drie modussen. Nu vraag je je natuurlijk af wat deze modussen inhouden.

De stimulatie modus stimuleert zacht de toeschietreflex voor natuurlijke melkafgifte, waarbij de expressie modus juist krachtiger en frequenter pompt. De bionische modus bootst het natuurlijke zuigritme van een baby na. Om de vergelijking zo eerlijk mogelijk te houden gaan we uit van de Expressie modus bij beide kolven. Deze modus zorgt voor de meest krachtige zuiging.

De volgende tabel laat overzichtelijk zien wat de zuigkracht en cycli per minuut is voor de Smart 1.0, Smart 2.0 en de Smart 3.0 bij Expression modus 6 en zuigfrequentie stand 3. De Smart 2.0 heeft 3 frequenties waarbij de derde frequentie aanzienlijk meer zuigkracht en cycli per minuut geven. De Smart 1.0 en 3.0 hebben deze functionaliteit niet en kolven standaard op zuigfrequentie 3.

Legenda
Zuigkracht niveau: 1 t/m 9
Modus: S (Stimulatie modus) / E (Expressie modus) / B (Bionische modus)
Zuigfrequentie niveau: 1 / 2 / 3
Mmhg: zuigkracht van de borstkolf
omw/min: cycli per minuut per één borst.

Het is raadzaam om in de stimulatie modus te gaan voor zoveel mogelijk omwentelingen / cycli per minuut met een gepaste zuigkracht, zodat de toeschietreflex goed opgewekt kan worden in het bereik van 70-120 cycli per minuut & 38 en 195 mmhg zuigkracht. Na het toeschietreflex dien je bij voorkeur met minimaal 30 cycli per minuut te kolven rond 220 mmhg zuigkracht. De daadwerkelijke benodigde cpm en zuigkracht hangt af van de individuele behoeften.

Uit de tabel is af te lezen dat zowel de Smart 1.0, Smart 2.0 en de Smart 3.0 geschikt zijn om enkelvoudig te kolven. Alle kolven vallen binnen het benodigde bereik van minimaal 70 cycli per minuut om de melkafgifte op te wekken in de stimulatie modus. Na de stimulatie modus dient deze minimaal 30 cycli per minuut te behalen in de expressie modus. Hierbij vallen ze alle drie ook binnen het benodigde bereik van mmhg (zie ook “Waarop moet je letten bij een borstkolf?” sectie in dit artikel). Hierbij zijn alle modussen en standen geschikt om dit te behalen. De Smart 2.0 steekt hierbij het meest eruit en is uitermate geschikt om enkelvoudig te kolven vanwege de hogere zuigkracht en cycli per minuut.

Hoe zit het met dubbelzijdig kolven? De Smart 3.0 kolft simultaan, wat inhoudt dat beide borsten tegelijkertijd gestimuleerd worden. De Smart 1.0 en Smart 2.0 hebben beiden een wisselpomp. Dit houdt in dat ze eerst aan één kant kolven en daarna de andere kant. De borsten worden hierbij omstebeurt vacuüm getrokken, waarbij ze om en om gestimuleerd worden. Dit heeft als gevolg dat het aantal cycli per minuut verdeeld moet worden over beide borsten. De Smart 1.0 laat hierbij zien dat er voldoende cycli per minuut behaald worden met voldoende zuigkracht om beide borsten omstebeurt te kunnen afkolven. Liever draadloos en simultaan kolven? Dan is juist de NurtureGoods Smart 3.0 het meest geschikt om aan al jouw behoeftes te voldoen om te kunnen borstkolven.

Benieuwd naar de ervaringen van andere moeders over de NurtureGoods Smart 2.0? Lees het verhaal van moeder Erin, 26 jaar en mama van Senn op miniliefde.nl/borstkolf-nurturegoods/
Heb je juist liever de meningen van experts? De NurtureGoods borstkolf wordt veelvuldig genoemd in onafhankelijke blogs & websites als één van de beste borstkolven van 2021:

https://www.adviesjagers.nl/kolfapparaat/ – Wat zijn de beste kolfapparaten van 2021?
https://www.babyhomepage.nl/beste-borstkolf/  – Beste Borstkolf van 2021
https://www.ikenmama.nl/beste-borstkolf/ – Beste borstkolf

Hopelijk heb je weer wat geleerd over borstkolven en waar je op moet letten bij het aanschaffen van een kolf die voor jou geschikt is. Wil je meer weten over de verschillende functionaliteiten van de Smart 1.0, de Smart 2.0, en de Smart 3.0? Lees dan de volgende blog op de NurtureGoods website.

Bronnen:

Einar Egnell, Sven Lakartidn. 1956 Oct 5;53(40):2553-64.Links [Viewpoints on what happens mechanically in the female breast during various methods of milk collection.] [Article in Swedish] EGNELL E.

Kent, J. C., Mitoulas, L. R., Cregan, M. D., Geddes, D. T., Larsson, M., Doherty, D. A., & Hartmann, P. E. (2008). Importance of vacuum for breastmilk expression. Breastfeeding Medicine, 3(1), 11-19.

J Morton et al. “Combining hand techniques with electric pumping increases the caloric content of milk in mothers or preterm infants” J Perinatology (2012) 32 791-796

Clemons SN, Amir LH, Breastfeeding women’s experience of expressing: a descriptive study, Hum Lact. 2010 Aug; 26(3):258-65.

Lawrence R.A. Lawrence RM. Breastfeeding: A guide for the Medical Professional 1999; Mosby, Maryland Heights; page 289ff

Woolridge, M.W. The anatomy of infant suckling, Midwifery 1986; 2.164-71.