Overslaan naar hoofdinhoud

Ja, het klinkt niet echt als een feestje en één ding is zeker: dat is het ook niet! Zwangerschapsvergiftiging is het gevolg van een te hoge bloeddruk en neemt ernstige gevolgen met zich mee voor moeder en kind. Met deze blog willen we je bewust laten worden van deze zwangerschapsziekte en hoe je het kunt herkennen en genezen. Met deze kennis ben jij voortaan bewust van je bloeddruk en dat je aan de bel moet trekken als er bepaalde symptomen zich voordoen. Zeg nee tegen een te hoge bloeddruk, en je weet precies waarom na het lezen van deze blog. 

Wat is zwangerschapsvergiftiging? 

We vallen meteen met de deur in huis: zwangerschapsvergiftiging wordt veroorzaakt door een te hoge bloeddruk – ook wel bekend als zwangerschapshypertensie. Zwangerschapsvergiftiging kan geleidelijk opkomen of plotseling komen aanzetten. Dit gebeurt vaak na de twintigste week van de zwangerschap, maar kan ook tot wel acht dagen na de bevalling opkomen. Er bestaan vier vormen namelijk: zwangerschapshypertensie, pre-eclampsie, HELLP-syndroom en eclampsie (Gezondheidsplein, z.d.). Hieronder worden ze alle vier toegelicht. 

Oorzaak zwangerschapsvergiftiging

De precieze oorzaak is (nog) niet bekend. Het zou kunnen dat het erfelijk is of het kan aan de ontwikkeling van de placenta liggen. Wel weten dat de kans op zwangerschapsvergiftiging wordt vergroot als de moeder last heeft van suikerziekte, vaat- en nierziekte, auto-immuunziekte of al in het verleden last heeft gehad van een hoge bloeddruk. De kans op zwangerschapsvergiftiging is groter bij de eerste of een meerlingenzwangerschap (UZ Leuven, z.d.). 

De vier vormen uitgelegd 

Zwangerschapshypertensie – wanneer de vrouw een te hoge bloeddruk heeft door de zwangerschap. Doen: regelmatig langsgaan bij je arts of gynaecoloog voor een controle.

Pre-eclampsie (toxicose) – houdt in dat er naast de hoge bloeddruk de vrouw ook eiwitten verliest via de urine. Hierdoor kan de placenta niet alle voedingsstoffen bieden aan het kindje die hij nodig heeft, waardoor hij en zijn organen minder goed groeien. Klachten: hoofdpijn, tintelende vingers, misselijkheid, wazig zicht, vochtophoping en eiwitverlies via de urine. Doen: contact opnemen met je huisarts of gynaecoloog. Bij pre-eclampsie is vaak een ziekenhuisopname nodig. 

HELLP-syndroom- afgeleid van het Engels: Hemolysis (bloedafbraak), Elevated Liver enzymes (leverfunctiestoornissen) en Low Platelets (verminderd aantal bloedplaatjes). Ook hier is er sprake van een hoge bloeddruk, eiwitverlies via de urine en vochtophopingen die het kindje een groeiachterstand kunnen geven. Klachten: hoofdpijn, misselijkheid, pijn in de buik en bandenpijn. Doen: contact opnemen met je huisarts of gynaecoloog. Bij het HELLP-syndroom is altijd een ziekenhuisopname nodig. 

Eclampsie – dit is de ernstigste vorm en vormt een levensbedreiging voor moeder en kind. Eclampsie uit zich in stuiptrekkingen, net zoals bij een epileptische aanval. Deze vorm van zwangerschapsvergiftiging kan voor, tijdens en na de bevalling plaatsvinden en ontstaat door een zeer hoge bloeddruk en vaatproblemen in de hersenschors. Klachten: prikkelbaar, toegenomen reflexen, bandenpijn, hoofdpijn, tintelende handen, oedeem, sterretjes of flitsen zien en eiwit in de urine. Doen: met spoed contact opnemen met je huisarts of gynaecoloog. Eclampsie moet altijd in het ziekenhuis behandeld worden (Gezondheidsplein, z.d.). 

Waarschijnlijk word je niet heel blij van het lezen van deze blog. Er bestaat altijd een kans dat er zwangerschapsvergiftiging opspeelt tijdens of na de zwangerschap. Hiermee willen we je bewust maken van de verschillende klachten zodat – mocht het bij jou voorkomen – je er snel bij kunt zijn. Want hoe eerder behandeld, hoe beter voor moeder en kind!

Bronnen:

Gezondheidsplein. (z.d.). Zwangerschapsvergiftiging. Geraadpleegd op 7 september 2021, van https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/zwangerschapsvergiftiging/item40200+https://www.uzleuven.be/nl/gynaecologie-en-verloskunde/verloskunde/zwangerschap/verwikkelingen-en-behandelingen/zwangerschapsvergiftiging

UZ Leuven. (z.d.). Zwangerschapsvergiftiging. UZ Leuven. Geraadpleegd op 7 september 2021, van https://www.uzleuven.be/nl/gynaecologie-en-verloskunde/verloskunde/zwangerschap/verwikkelingen-en-behandelingen/zwangerschapsvergiftiging